neděle 11. května 2008

Vše na téma OSVČ a zdravotní pojištění

Minule jsem psal o sociálním pojištění, dnes se rozepíšu o jeho levnějším dvojčeti, zdravotním pojištění.

Osoba samostatně výdělečně činná musí platit zdravotní pojištění. Platí se té zdravotní pojišťovně, u které je podnikatel pojištěn, například tedy VZP. Zaregistrovat se a hlásit změny podnikatel musí na její pobočce.

Stručně

Zdravotní pojištění je 6,75% ze zisku.

Podrobně

Sazba zdravotního pojištění je 13,5% z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ pro výpočet daně je 50% ze zisku, minimálně ale polovina minimální průměrné mzdy a maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy.

Pro rok 2008 je průměrná mzda 21.570,- Kč, takže minimální záloha je 1.456,- Kč měsíčně a maximální 11.648,- Kč.

Do 8 dnů po podání přiznání k dani z příjmu je podnikatel poplatník povinen podat na svoji zdravotní pojišťovnu tzv. Přehled o příjmech a výdajích, jednoduše řečeno o zisku. Podle toho se vypočítá skutečná platba na zdravotní pojištění. Pokud se ukáže že podnikatel má nedoplatek (vydělal v uplynulém roce více než se očekávalo), musí doplatit na 6,75% ze skutečně dosaženého zisku. Pokud má přeplatek, pojišťovna část peněz vrátí, ale nechá si nejméně minimální zálohy.

Pokud za poplatníka platí zdravotní pojištění stát (student do 26 let případně do 28, studuje-li doktorské studium, starobní nebo invalidní důchodce, rodič na mateřské a ještě pár případů), nevztahuje se na poplatníka minimální limit a takový člověk platí reálných 6,75% ze zisku, ať je jakkoliv malý. Do úrovně minimální platby to dorovnává stát. Toto se vztahuje jak na měsíční zálohy, tak na roční vyúčtování.

Pokud je podnikatel zároveň zaměstnancem a jeho mzda je alespoň minimální mzda, nemusí jako OSVČ platit zálohy žádné a zaplatí pouze 6,75% z reálného zisku po podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Povinnost platit zálohu se rozhoduje každý měsíc zvlášť. Není tedy možné být půl roku zaměstnán s dvojnásobkem minimální mzdy a pak do konce roku neplatit zálohy. Všechny změny je podnikatel povinen hlásit zdravotní pojišťovně do 8 dnů.

Na rozdíl od sociálního pojištění, zdravotní pojištění musí platit všechny osoby samostatně výdělečně činné, tedy i ti kdo podnikají podle autorského zákona.

neděle 4. května 2008

Vše na téma OSVČ a sociální pojištění

Už jsem dlouho nic nenapsal, úřady mám totiž už všechny oběhané a tak nemám žádné nové zážitky. Tak jsem se rozhodl zvěčnit trošku toho know-how, které jsem zatím nasbíral a které by mohlo někoho zajímat.

Takže dnes o sociálním pojištění.

Osoba samostatně výdělečně činná musí platit sociální pojištění.

Sociální pojištění vybírá Česká správa sociálního zabezpečení (www.cssz.cz). Pobočky se kterými člověk přijde do styku se jmenují Okresní správa sociálního zabezpečení, respektive Pražská správa sociálního zabezpečení. Tam se podnikatel musí zaregistrovat a musí tam posílat zálohy (viz dále) a vyúčtování (viz dále).

Všechny následující údaje se týkají roku 2008, v dalších letech se pravděpodobně detaily změní.

Stručně

Sociální pojištění je 14,8% ze zisku podnikatele. Podnikatel musí platit zálohy podle loňského zisku, minimálně ale 1.596,- Kč měsíčně (respektive 639,- Kč měsíčně při vedlejší činnosti, viz dále).

Podrobně

Sociální pojištění se skládá z:
-důchodového pojištění
-příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
-nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je jako jediné dobrovolné, když se k němu člověk přihlásí a platí ho, dostane v případě nemoci nemocenské dávky. Když se k němu dobrovolně nepřihlásíte, nedostanete v nemoci nic. Sazba je 4,4% z vyměřovacího základu (viz dále), pro většinu podnikatelů by to tedy měly být 2,2% ze zisku.

Důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jsou povinné a sazba je 29,6% (28% + 1,6%) z vyměřovacího základu (viz dále).

Vyměřovací základ je 50% ze zisku podnikatele, minimálně ale 25% z průměrné mzdy (12x 5.390,- Kč) a maximálně 400% průměrné mzdy (12x 86.240,- Kč). Většina podnikatelů tedy bude platit 14,8% ze zisku, ale minimálně 1.596,- Kč a maximálně 25.527,- Kč měsíčně. S nemocenským pojištěním by to bylo 17% ze zisku, minimálně 1.833,- Kč a maximálně 29.322,- Kč.

Běžný podnikatel musí platit měsíční zálohy ve výši 14,8% z jedné dvanáctiny loňského zisku. Do konce dubna následujícího roku musí podnikatel podat na správu sociálního zabezpečení tzv. Přehled o příjmech a výdajích a doplatit pojistné do skutečné výše, tedy 14,8% ze skutečného ročního zisku. Pokud by tento roční zisk byl nižší než zisk roku předchozího a tím pádem skutečné pojistné by bylo nižší než zaplacené zálohy, správa sociálního zabezpečení přeplatek vrátí.

Pokud podnikáte při studiu a ještě vám nebylo 26 let, anebo při jiném zaměstnání ve kterém jste si za loňský rok vydělávali aspoň minimální mzdu (za rok 2007 to bylo 96.000,- Kč), anebo jste už důchodce anebo splňujete některou z dalších podmínek, je vaše podnikaní z pohledu sociálního pojištění vedlejší činnost.

Při vedlejší činnosti platíte zálohy podle loňského zisku, ale minimálně jen 639,- Kč (na rozdíl od ostatních podnikatelů, kteří platí minimální zálohu zmíněných 1.596,- Kč). Navíc, pokud jste za minulý rok vydělali méně než určitou částku (pro rok 2007 to je 48.334,- Kč) anebo s podnikáním začínáte, nemusíte platit zálohu žádnou a pojistné doplatíte po podání Přehledu o příjmech a výdajích, pokud váš zisk tuto částku přesáhne.

DOPLNĚNO: Sociální pojištění nemusí platit osoby podnikající podle autorského zákona. Osobně si ale myslím, že to není zas taková výhra. Umělci by totiž většinou měli mít relativně nízké náklady (prodávají přece umění, které vzniká v jejich srdci i bez peněz) a tak se jim většinou vyplatí uplatňovat náklady paušálem, a ty jsou v této kategorii 40%. Většina těchto činností se ale stejně tak dobře dá vykonávat i podle živnostenského zákona, kde si sice musí platit 14,8% sociální pojištění, ale zase se mohou uplatňovat paušální výdaje 50%. Takže velmi zhruba "autor" ušetří přibližně 5% oproti "živnostníkovi". Živnostník ale za těchto 5% dostane na stáří starobní důchod, případně taky mateřskou anebo invalidní důchod. Jestli se to vyplatí nebo ne, to už si musí každý rozmyslet sám.