neděle 11. května 2008

Vše na téma OSVČ a zdravotní pojištění

Minule jsem psal o sociálním pojištění, dnes se rozepíšu o jeho levnějším dvojčeti, zdravotním pojištění.

Osoba samostatně výdělečně činná musí platit zdravotní pojištění. Platí se té zdravotní pojišťovně, u které je podnikatel pojištěn, například tedy VZP. Zaregistrovat se a hlásit změny podnikatel musí na její pobočce.

Stručně

Zdravotní pojištění je 6,75% ze zisku.

Podrobně

Sazba zdravotního pojištění je 13,5% z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ pro výpočet daně je 50% ze zisku, minimálně ale polovina minimální průměrné mzdy a maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy.

Pro rok 2008 je průměrná mzda 21.570,- Kč, takže minimální záloha je 1.456,- Kč měsíčně a maximální 11.648,- Kč.

Do 8 dnů po podání přiznání k dani z příjmu je podnikatel poplatník povinen podat na svoji zdravotní pojišťovnu tzv. Přehled o příjmech a výdajích, jednoduše řečeno o zisku. Podle toho se vypočítá skutečná platba na zdravotní pojištění. Pokud se ukáže že podnikatel má nedoplatek (vydělal v uplynulém roce více než se očekávalo), musí doplatit na 6,75% ze skutečně dosaženého zisku. Pokud má přeplatek, pojišťovna část peněz vrátí, ale nechá si nejméně minimální zálohy.

Pokud za poplatníka platí zdravotní pojištění stát (student do 26 let případně do 28, studuje-li doktorské studium, starobní nebo invalidní důchodce, rodič na mateřské a ještě pár případů), nevztahuje se na poplatníka minimální limit a takový člověk platí reálných 6,75% ze zisku, ať je jakkoliv malý. Do úrovně minimální platby to dorovnává stát. Toto se vztahuje jak na měsíční zálohy, tak na roční vyúčtování.

Pokud je podnikatel zároveň zaměstnancem a jeho mzda je alespoň minimální mzda, nemusí jako OSVČ platit zálohy žádné a zaplatí pouze 6,75% z reálného zisku po podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Povinnost platit zálohu se rozhoduje každý měsíc zvlášť. Není tedy možné být půl roku zaměstnán s dvojnásobkem minimální mzdy a pak do konce roku neplatit zálohy. Všechny změny je podnikatel povinen hlásit zdravotní pojišťovně do 8 dnů.

Na rozdíl od sociálního pojištění, zdravotní pojištění musí platit všechny osoby samostatně výdělečně činné, tedy i ti kdo podnikají podle autorského zákona.

Žádné komentáře: