čtvrtek 4. června 2009

Co je to společenská smlouva nebo zakladatelská listina

Společenská smlouva je totéž co zakladatelská listina. Pokud firmu zakládá jediný zakladatel, říká se tomu zakladatelská listina, pokud je zakladatelů (společníků) víc než jeden, říká se stejnému papíru společenská smlouva.

Tak jako tak, listina musí být sepsána u notáře a notář uloží originál do svého archivu a zakladatelům dá tři stejnopisy (někdy prý i více než tři).

Ve společenské smlouvě je napsáno, jak se firma bude jmenovat, kdo ji vlastní, jak se bude dělit zisk (Petr může vlastnit 75% podíl a Pavel 25% podíl, ale zisk se může děli 34% pro Petra a 66% pro Pavla - fantazii se meze nekladou), kdo bude mít právo jednat jménem společnosti (takzvaný jednatel), a další základní věci.

Žádné komentáře: