čtvrtek 4. června 2009

Návštěva notáře při zakládání firmy (s.r.o.)

K notáři budete muset jen jednou. Musí se dostavit všichni společníci (zakladatelé) nově zakládané společnosti a je dobré, ale ne nuté, když zároveň přijdou i všichni budoucí jednatelé.

Notář připraví společenskou smlouvu alias zakladatelskou listinu, pro přítomné osoby vytiskne a potvrdí výpis z trestního rejstříku, vytiskne a potvrdí vypis z listu vlastnictví (z katastru nemovitostí), vytiskne formuláře pro ověřené podpisové vzory jednatelů a pokud jsou jednatelé přítomni, rovnou jejich podpisové vzory ověří.

Pokud je zakladatel (společník) pouze jeden, dá mu notář podepsat čestné prohlášení, že není jediným společníkem více než tří společností s ručením omezeným. Může být spolumajitelem tolika es-er-óček kolika chce, může být majitelem tolika akciových společností kolika chce. Ale nesmí být jediným majitelem víc než tří es-er-óček.

Jeden ze zakladatelů musí být správcem vkladu. Na to dostane od notáře další papír, kde podepíše že všichni společníci mu předali svůj díl základního kapitálu firmy.

Pokud jednatelé nejsou přítomni založení společnosti u notáře, musí si obstarat výpisy z trestního rejstříku a ověřený podpisový vzor. Tyto dokumenty se pak spolu s dalšími přikládají k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

No a v neposlední řadě notář vytiskne vyplněný už zmiňovaný návrh na zápis do obchodního rejstříku. Měl by ho vytisknout dvakrát, jeden odevzdáte na obchodním soudu, druhý si necháte.

Návštěva notáře by mohla trvat řekněme hodinu. Moje návštěva trvala asi 40 minut včetně neformální konverzace o ukládání závětí v plechových skříních, ale prakticky o ničem se nepřemýšlelo, jen se tisklo, podepisovalo a razítkovalo. Pokud budete mít víc společníků, složité podmínky kooperace jednatelů anebo prostě cokoliv nadstandardního, co budete chtít zapsat do společenské smlouvy, bude procedura pochopitelně trvat déle. Pro tu nejjednodušší variantu má notář připravenou univerzální šablonu a doplní tam jen jména.

U notáře zaplatíte od takových 5.000 do 10.000 nebo i více korun, podle toho, jak moc si budete vymýšlet, a jak budete notářovi sympatičtí. On totiž ten notář má sice sazebník úkonů, ale přesto se kupodivu částka kterou si řeknou za stejnou práci dva různí notáři může dost lišit. Nejčastěji by to ale mělo být kolem 6.000 Kč.

Žádné komentáře: